สรุปเนื้อหาสอบปลายภาค

Posted: September 18, 2008 in Study-Wold

18 / 09 / 2008
 – ภาษาอังกฤษ บท 6-7 (คลิก)
 – งานธุรกิจ (Part I)

19 / 09 / 2008
 – งานธุรกิจ (Part II)

20 / 09 / 2008
– เลขหลัก (คลิก)
– เลขเสริม (คลิก)
– ภาษาไทย (คลิก)
– อังกฤษ (เพิ่มเติม บท 1, 3-5)  (คลิก)

21 / 09 / 2008
-สังคมไทย (คลิก)

22 / 09 / 2008
-Health (คลิก)
-พลศึกษา (คลิก)

24 / 09 / 2008
– พระพุทธ 1/5/6/8 (คลิก)
– วิทย์ (Part 1) (Part 2) Password – 1100701856448

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s